അപ്പൂപ്പന്റെ ക്രിസ്മസ്………………M.v. Jayarajan

ഉണ്ണികളില്ലാത്ത വീടെങ്കിലും
നക്ഷത്രദീപം കൊളുത്തി വച്ചു
പുൽക്കൂടൊരുക്കി ഞാൻ ഇക്കൊല്ലവും
ക്രിസ്മസ്‌ മരവുമലങ്കരിച്ചു

മേരിയെങ്ങാനും വിളിച്ചിരുന്നോ ?
ലീവുണ്ടോ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ ?
ജോണിയും മക്കളും വന്നീടുമോ ?
ക്ഷീണിച്ച ഭാര്യ തൻ ചോദ്യം

ആരും വരില്ലെന്ന നഗ്നസത്യം
അവളോടു ചൊല്ലുന്നതെങ്ങിനെ ഞാൻ
വരുമെന്നു തോന്നുന്നു എല്ലാവരും
ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ എങ്ങനെ പോരും

കളളം പറയുന്നോരെന്നെ നോക്കി
കണ്ണീരൊഴുക്കി മൊഴിഞ്ഞു പാവം
മണ്ണോടു മണ്ണായി ചേരും മുൻപേ
ഒരു നോക്കു കാണാൻ കഴിയുകില്ലേ ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*